Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering'' under "Reklamationsret".

Hvis varen returneres i forringet stand, vil returbeløbet til refundering blive varens nye værdi.

Hvis du har købt en ydelse eller betalt for tilmelding kan du læse om fortrydelsesreglerne på den enkelte vare, da der kan forekomme særskilte regler/undtagelser for disse varer.